Yttervägg med puts

Weber Serporoc Premium 32 på betong och lättbetongstomme

Renoveringslösning 13BL

Kompakt och obrännbar lösning med webertherm 371 (glasull).

Renoveringslösning 13BL

Beskrivning

Konstruktionslösningen är lämplig för alla byggnader, exempelvis bostäder och lokaler. Weber Serporoc Fasadsystem är ett välbeprövat, fuktsäkert, mineraliskt tjockputssystem på mineralull med en tjocklek från 30–200 mm. Med sin vackra yta och kraftiga putsuppbyggnad lämpar sig Weber Serporoc Fasadsystem mycket bra i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns.

Lösning monteras på befintlig stomme av betong och lättbetong. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om ca 0,98W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter som behövs i system Weber Serporoc Premium på tung stomme.

Image
Renoveringslösning 13BL