Yttervägg med puts

Weber Serporoc 37 på lättbetongstomme

Renoveringslösning 14L

Kompakt och obrännbar lösning med webertherm 321 (Stenull).

Renoveringslösning 14L

Beskrivning

Konstruktionslösningen är lämplig för alla byggnader, exempelvis bostäder och lokaler. Weber Serporoc Fasadsystem är ett välbeprövat, fuktsäkert, mineraliskt tjockputssystem på mineralull med en tjocklek från 30–200 mm. Med sin vackra yta och kraftiga putsuppbyggnad lämpar sig Serporoc mycket bra i miljöer där en stor påfrestning på fasader finns.

Lösning monteras på befintlig stomme av lättbetongelement. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om ca 0,69W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter som behövs i system Weber Serporoc på tung stomme.

Image
Renoveringslösning 14L