Puts-/tegelfasad

YV9: Traditionell tegelfasad

Isover skalmurssiva 32 traditionell tegellfasad

YV9

Beskrivning

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut REI Kategori Brandmotstånd (inifrån och ut) Värde

REI 60 (μfi=60%)

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
YV9