Puts-/tegelfasad

YV7: Tvåstegstätad och dränerad putsfasad

Saint-Gobain Silent Wall

KL-trä YV8

Beskrivning

Saint-Gobain Silent Wall® är utvecklad för att möta högt ställda krav utifrån flera aspekter och har trots sin låga vikt en tung prestanda avseende exempelvis bullerdämpning och energieffektivitet. Väggen är ca 75% lättare och upp till 145 mm tunnare jämfört med motsvarande utfackningsvägg i betong för samma U-värde.

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut REI Kategori Brandmotstånd (inifrån och ut) Värde

REI 601

REI 901

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
KL-trä YV7 tabell