Puts-/tegelfasad

YV8: Tvåstegstätad och dränerad putsfasad

Serpovent G3

KL-trä YV8

Beskrivning

Serpovent G3 används som fasadlösning då luftspalt är ett krav. Kan användas utanpå vindskydd godkänt för ventilerade fasader. Weber rekommenderar alltid minst 50 mm utanför vindskyddet för att minimera risken för kondensskador i ytterväggen. I Serpovent G3 används webertherm 371 Premium. Systemet är godkänt att användas upp till 15 meter.

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut REI Kategori Brandmotstånd (inifrån och ut) Värde

REI 601

REI 901

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
KL-trä YV8 tabell