Puts-/tegelfasad

YV5: Tegelfasad på tvåstegstätad och dränerad fasad

Weber Serporoc Premium 32 och Weber Design Bricks*

KL-trä YV5 2d

Beskrivning

Konstruktion med Weber Serporoc Premium 32 och Weber Design Bricks.

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut REI Kategori Brandmotstånd (inifrån och ut) Värde

REI 60 (μfi=60%)

REI 90 (μfi=20%)

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
KL-trä YV5 tabell