Bärande mellanvägg inom lägenhet

IV8: Bärande mellanvägg inom lägenhet, våtrum

Gyproc GEE 13 Ergolite® KL-trä 90 mm

KL-trä IV8 2d

Beskrivning

Konstruktion med Gyproc GEE 13 Ergolite® KL-trä 90 mm.

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut REI / μfi (%) Kategori Brandmotstånd och lastutnyttjande Värde

3 Skikt KL-trä 2
REI 30 /μfi=50%

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
KL-trä IV8 tabell