Hållbarhetsrapport - hållbarhetsåret 2022

Under 2021 startade Saint-Gobain Sweden ett nytt kapitel genom introduktionen av var färdplan – ”Vi bygger hållbarhet” – där vi har satt upp ambitiösa, men realistiska mål till 2030 för att kunna bli klimatneutrala till 2045. Färdplanen innebär att vi ska reducera vara egna utsläpp av växthusgaser (Scope 1 och 2) och de utsläpp som är kopplade till vår värdekedja (Scope 3) med 40 procent i förhållande till 2017, absoluta tal (emissioner). I Saint-Gobain Sweden ABs hållbarhetsrapport delar vi med oss av våra åtaganden, aktiviteter och resultat kopplat till våra miljömässiga och sociala initiativ.

Hållbarhetsåret 2022 - Saint-Gobain i Sverige

I årsredovisningslagen finns krav på att bolag som uppfyller kriterierna nedan, även ska ha en hållbarhetsredovisning:

  • Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer.
  • Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.
  • Den redovisade nettoomsättningen har varit mer än 350 miljoner kronor.


Dotterföretag i koncerner behöver inte upprätta en egen hållbarhetsrapport, om de omfattas av en hållbarhetsrapport for koncernen. Saint-Gobain Sweden AB ingår i Saint-Gobain koncernen som årligen tar fram en komplett hållbarhetsrapport i ett Universal Registration Document. För att presentera arbetet inom Saint-Gobain Sweden AB har vi tagit fram denna rapport som fokuserar på vårt hållbarhetsarbete under 2022.

Back top