Låglutande tak

Isover Robust Taklamell, Isover Robust Takboard och Isover UNI-skiva 35 (max 5° lutning)

Renoveringslösning 12

Kompakt och obrännbar lösning med Isover Robust Taklamell och Takboard.

Renoveringslösning 12

Beskrivning

Som tumregel ska tilläggsisolering vara minst dubbel så tjock som befintlig konstruktion. Konstruktionslösningen är lämplig för de flesta byggnader, exempelvis bostäder och torra lokaler.

Monteras på befintligt tak. Taklamell bildar mellersta isolerskiktet. Lösningen lämpar sig speciellt för tak med lågt U-värde. Befintligt tätskikt fungerar som ångspärr och lufttätande skikt. Bjälklaget renoveras med ny isolering och möjlighet till installationsskikt. Isoleringen i bjälklaget får maximalt vara 1/3 av den totala isoleringstjocklek om konstruktionen används i bostäder och lokaler med normal fuktbelastning.

Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,48W/m2K, vilket motsvarar ca 100 mm äldre isolering. Befintliga takstolar antas ha ett c-avstånd om 1200 mm.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår de produkter som nämns i tabell. Utvändigt skikt ingår inte.

Image
Renoveringslösning 12