Låglutande tak

Isover Robust Takskiva och Robust Takboard (max 5° lutning)

Renoveringslösning 11

Kompakt och obrännbar lösning med Isover Robust Takskiva och Takboard.

Renoveringslösning 11

Beskrivning

Monteras på befintligt tak och befintlig luftspalt tätas. Lufttäthet i konstruktionen säkerställs av befintligt tätskikt. Som tumregel ska tilläggsisolering ska vara minst dubbel så tjock som befintlig konstruktion. Luftspalt ska stängas av. Konstruktionslösningen är lämplig för de flesta byggnader, exempelvis bostäder och torra lokaler.

Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,48W/m2K, vilket motsvarar ca 100 mm äldre isolering. Befintliga takstolar antas ha ett c-avstånd om 1200 mm.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår de produkter som nämns i tabell. Utvändigt skikt ingår inte.

 

Image
Renoveringslösning 11