Låglutande tak

YT3: Utvändig isolering för låglutande tak

Isover ROBUST Taklamell

KL-trä YT3

Beskrivning

Konstruktion med Isover ROBUST Taklamell.

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut REI Kategori Brandmotstånd (nedifrån och upp) Värde

REI 90

Kategori Brandmotstånd (nedifrån och upp) Värde

Last 6 kN/m2 vid 5 meters spännvidd

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
KL-trä YT3 tabell