Träfasad

YV2: Träfasad på träregling

Träregling och Isover Fasadskiva 30.

KL-trä YV2

Beskrivning

Konstruktion baserad på träregling och Isover Fasadskiva 30.

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut REI Kategori Brandmotstånd (inifrån och ut) Värde

REI 60 (μfi=60%)

REI 90 (μfi=20%)

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
KL-trä YV2 tabell