Träfasad

YV1B: Träfasad på fasadbärande isolersystem

Isover Plus+ med cederträspån

YV1B

Beskrivning

Konstruktion baserad på Isover Plus+ med cederträspån

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut SP Fire 105 Kategori Brandmotstånd (inifrån och ut) Värde

REI 60 (μfi=60%)
REI 90 (μfi=40%)

Attribut SP Fire 105 Kategori Fasadbrand Värde

RISE utlåtande1

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
YV1B