Träfasad

YV1A: Träfasad på fasadbärande isolersystem

Isover Plus+

KL-trä YV1

Beskrivning

Konstruktion baserad på Isover Plus+.

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut REI Kategori Brandmotstånd (inifrån och ut) Värde

REI 60 (μfi=60%)

Attribut SP Fire 105 Kategori Fasadbrand Värde

Godkänt1

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
KL-trä YV1 tabell