Snedtak från utsida vid byte av råspont

Isover UNI-skiva 35, Vario® Xtra och Bastion Underlagstak

Renoveringslösning 6B

Oventilerad snedtakslösning utan traditionell luftspalt.

Renoveringslösning 6B 2d

Beskrivning

I denna lösningstyp ska den variabla ångbromsen Isover Vario® Xtra alltid användas, eftersom den säkerställer en dynamisk fuktbalans i konstruktionen. 
Konstruktionslösningen är lämplig för byggnader med normal fuktbelastning inomhus, exempelvis bostäder och torra lokaler. Viktigt att konsultera projekteringsanvisning för kompakta tak med Isover Vario® Xtra samt arbetsanvisning för Isover Vario® Xtra före installation: www.isover.se. Konstruktionen ska byggas med väderskydd för att få ner fuktkvoten och enbart under sommarhalvåret.

Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,48W/m2K, vilket motsvarar ca 100 mm äldre isolering. Befintliga takstolar antas ha ett c-avstånd om 600 mm.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår de produkter som nämns i tabell från och med ångbroms till och med Isover Bastion. Utvändiga skikt ingår inte.

Image
Renoveringslösning 6B