Snedtak från utsida vid byte av råspont

Isover UNI-skiva 35 och Bastion Underlagstak

Renoveringslösning 5

Ventilerad snedtakslösning med traditionell luftspalt.

Renoveringslösning 5

Beskrivning

Invändig ångbroms antas vara intakt för att säkerställa lufttäthet och Isover Bastion används för att säkerställa luftspalt utåt. Konstruktionslösningen är lämplig för de flesta byggnader, exempelvis bostäder och torra lokaler. Konstruktionen ska byggas med väderskydd för att få ner fuktkvoten och enbart under sommarhalvåret.

Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,48W/m2K, vilket motsvarar ca 100 mm äldre isolering. Befintliga takstolar antas ha ett c-avstånd om 1200 mm.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår de produkter som nämns i tabell från utsida av ångbroms till och med Isover Bastion. Utvändiga skikt ingår inte.

Image
Renoveringslösning 5