Yttervägg med ventilerad skivbeklädnad

Isover Fasadskiva på träregelstomme

Renoveringslösning 19R

Konstruktion för ventilerad skivbeklädnad, t.ex. fasadpaneler, stålkassetter eller skiffer.

Renoveringslösning 19R

Beskrivning

Konstruktion för ventilerad skivbeklädnad, t.ex. fasadpaneler, stålkassetter eller skiffer.

Lösning med Isover Fasadskiva 30 och Isover Bastion avsedd för ventilerad skivbeklädnad som monteras på hattprofil i stål, C4 klass. Skivbeklädnaden kan vara exempelvis fasadpaneler, stålkassetter eller skiffer. Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder. En fuktsäker lösning med en isolertjocklek från 30 till 100 mm.

Lösningen monteras på befintlig regelstomme/ utfackningsvägg. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,55W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter från och med Isover Bastion Vindskydd och utåt. Utvändig beklädnad ingår inte.

Image
Renoveringslösning 19R