Yttervägg med ventilerad skivbeklädnad

Isover Fasadskiva 30 på plankstomme

Renoveringslösning 19M

Konstruktion för ventilerad skivbeklädnad.

Renoveringslösning 19M

Beskrivning

Lösning med Isover Fasadskiva 30 och Isover Bastion avsedd för ventilerad skivbeklädnad som monteras på hattprofil i stål, C4 klass. Skivbeklädnaden kan vara exempelvis fasadpaneler, stålkassetter eller skiffer. Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder. En fuktsäker lösning med en isolertjocklek från 30 till 100 mm.

Lösningen monteras på befintlig plankstomme. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,92W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter från och med Isover Bastion Vindskydd och utåt. Utvändig beklädnad ingår inte.

Image
Renoveringslösning 19M