Referenser

Saint-Gobain-lösningar till Kvarteret Kungsfiskaren

Entreprenör
BJN Projekt AB
Byggherre
Bergsundet

Ett av kraven vid bostadsutvecklingen av Kvarteret Kungsfiskaren i Strängnäs var hållbara materialval. Isover har levererat isolersystemet ISOVER PLUS+, särskilt lämpligt vid KL-träbyggande, med hållbarhet i fokus.

Kvarteret Kungsfiskaren omfattar 111 lägenheter fördelat på tre hyreshus på fyra respektive fem våningar. Fasaden är tvådelad med träpanel och puts där Saint-Gobain Sweden AB, Webers Serporoc Premium 32, ett energieffektivt och fuktsäkert mineraliskt tjockputssystem, använts sida vid sida med Isovers fasadbärande isolersystemet ISOVER PLUS+. Två av de tre huskropparna har en fasad av både stående träpanel och puts med ett standard ISOVER PLUS+-system medan det sista huset tillverkades specialmått på Plusregel 1 för att passa projekteringens behov.

Med ISOVER PLUS+ blir köld- och ljudbryggorna få och systemet kan möta tuffa brand- och ljudreduktionskrav. Materialet av återvunnet glas bidrar också till ett lägre klimatavtryck varför systemet varit aktuellt till flera projekt med hållbarhetsfokus.

Projektinformation

Objekt: Kv. Kungsfiskaren, flerbostadshus

Ort: Strängnäs

Fastighetsägare: Bergsundet

Byggherre: Bergsundet

Totalentreprenör: BJN Projekt AB

Isover konstruktion: Isover Plus+