Lösningar för bostäder

MBL9: Golvavjämning, stegljudsisolering och gipsundertak

Saint-Gobain Silent Floor®, Gyproc GK 41 med weberfloor 150 dura och Gyproc GNE 13 Normal

KL-trä MBL9

Beskrivning

Konstruktion med Saint-Gobain Silent Floor®, Gyproc GK 41 med weberfloor 150 dura och Gyproc GNE 13 Normal

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut REI Kategori Brandmotstånd (nedifrån och upp) Värde

REI 90

Kategori Brandmotstånd (nedifrån och upp) Värde

Last 6 kN/m2 vid 5 meters spännvidd

PRESTANDA UTIFRÅN VALD TJOCKLEK

Image
KL-trä MBL9 tabell