Lösningar för bostäder

MBL8E: Golvgips, stegljudsisolering och gipsundertak

Saint-Gobain Silent Floor®, Gyproc GK 41 med Gyproc GEE ErgoLite.

KL-trä MBL8E

Beskrivning

Konstruktion med Saint-Gobain Silent Floor®, Gyproc GK 41 med Gyproc GEE ErgoLite.

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut REI Kategori Brandmotstånd (nedifrån och upp) Värde

REI 90

Kategori Brandmotstånd (nedifrån och upp) Värde

Last 6 kN/m2 vid 5 meters spännvidd

PRESTANDA UTIFRÅN VALD TJOCKLEK

Image
KL-trä MBL8E tabell