Snedtak från utsida vid rivning av befintlig råspont

Isover UNI-skiva 35, Vario® Xtra, Robust Takboard och Bastion Underlagstak

Renoveringslösning 7

Oventilerad snedtakslösning utan traditionell luftspalt med Isover Robust Takboard.

Renoveringslösning 7

Beskrivning

I denna lösningstyp ska den variabla ångbromsen Isover Vario® Xtra alltid användas, eftersom den säkerställer en dynamisk fuktbalans i konstruktionen. Konstruktionslösningen är lämplig för byggnader med normal fuktbelastning inomhus, exempelvis bostäder och torra lokaler.

Viktigt att konsultera arbetssanvisning för Isover Vario® Xtra före installation: www.isover.se. Konstruktionen ska byggas med väderskydd för att få ner fuktkvoten och enbart under sommarhalvåret.

Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,48W/m2K, vilket motsvarar ca 100 mm äldre isolering. Befintliga takstolar antas ha ett c-avstånd om 1200 mm.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår de produkter som nämns i tabell från utsida av ångbroms till och med Isover Bastion. Övriga utvändiga skikt ingår inte.

Image
Renoveringslösning 7