Snedtak från insida

Isover Takstolsskiva 32 Alu, Vario® Xtra och UNI-skiva 35

Renoveringslösning 4

Ventilerad snedtakslösning med traditionell luftspalt.

Renoveringslösning 4

Beskrivning

Den variabla ångbromsen Isover Vario® Xtra används för att säkerställa lufttäthet och Isover Takstolsskiva Alu används för att säkerställa luftspalt utåt. Konstruktionslösningen är lämplig för de flesta byggnader, exempelvis bostäder och torra lokaler.

Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,48W/m2K, vilket motsvarar ca 100 mm äldre isolering. Befintliga takstolar antas ha ett c-avstånd om 1200 mm.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår de produkter som nämns i tabell från insida av råspont.

Image
Renoveringslösning 4