Sockel med puts

Webertherm 399 på betongstomme

Renoveringslösning 30

Lösning för puts på socklar.

Renoveringslösning 30

Beskrivning

webertherm 399 EPS-skiva används som isoleringsskiva i sockelsystem som ingår i Weber Fasadsystem EF. Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder och andra byggnader. En fuktsäker lösning som monteras mot stomme med en isolertjocklek från 30 till 200 mm.

Lösningen monteras på befintlig betongstomme. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 2,0W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter från och med befintligt vindskydd och utåt.

Image
Renoveringslösning 30