Yttervägg med tegelliknande utseende

Weber Design Bricks på träregelstomme

Renoveringslösning 16R

Obrännbar och kompakt lösning med webertherm 371 (glasull).

Renoveringslösning 16R

Beskrivning

Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder och andra byggnader upp till två våningar. Ett fuktsäkert, mineraliskt system med en isolertjocklek från 30 till 200 mm. Med smarta weber design bricks skapar du robusta, vackra och energieffektiva fasader. Tegelstenarna finns i olika tjocklekar, kulörer, strukturer och bränningar. De är ljudreducerande, fuktsäkra och smidiga att använda.

Lösning monteras på befintlig regelstomme/ utfackningsvägg + skalmur. I antaget scenario rivs befintlig skalmur och befintlig isolering ersätts. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,42W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter som behövs i system weber design bricks från vindskydd och utåt.

Image
Renoveringslösning 16R