Vindsbjälklag

Tilläggsisolering med Isover InsulSafe®

Renoveringslösning 1

Isover InsulSafe® lösull är en snabb, effektiv och ekonomisk metod för tilläggsisolering av vindsbjälklag.

Saint-Gobain renoveringslösning 1

Beskrivning

Isover InsulSafe® lösull är en snabb, effektiv och ekonomisk metod för tilläggsisolering av vindsbjälklag. Arbetet utförs av auktoriserade lösullsentreprenörer vilket är en garanti för bästa resultat. Vid ev. ventilering av takfoten kan Isover Takfotsluftning användas.

Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,41W/m2K på bjälklag av betong eller trä, vilket motsvarar ca 100 mm äldre isolering. Betongbjälklag antas vara lufttätt. Träbjälklag kan behöva kompletteras med ångspärr/ångbroms.

 

Image
Renoveringslösning 1