Snedtak från insida vid vindsinredning

ISOVER INSULSAFE® OCH VARIO® XTRA

Oventilerad snedtakslösning utan traditionell luftspalt.
I denna lösningstyp ska den variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra alltid användas, eftersom den säkerställer en dynamisk fuktbalans i konstruktionen. Konstruktionslösningen är lämplig för byggnader med normal fuktbelastning inomhus, exempelvis bostäder och torra lokaler. Viktigt att konsultera projekteringsanvisning för kompakta tak med ISOVER Vario® Xtra före installation: www.isover.se.

Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,48W/m2K, vilket motsvarar ca 100 mm äldre isolering. Befintliga takstolar antas ha ett c-avstånd om 1200 mm.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår de produkter som nämns i tabell från insida av råspont.

 

Renoveringslösning 2

ISOVER INSULSAFE® OCH VARIO® XTRA 2


ISOVER INSULSAFE® OCH VARIO® XTRA 2.

ISOVER INSULSAFE® OCH VARIO® XTRA tabell

 

Back top