Snedtak

YT2A: Snedtak, ventilerat på bärande isolersystem

Isover Plus+ konstruktion

KL-trä YT2A

Beskrivning

Innovativt, fasadbärande isoleringssystem av glasull för ytterväggskonstruktioner i KL-trä, betong, tegel, lättklinkerbetong eller lättbetong.

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut REI Kategori Brandmotstånd (nedifrån och upp) Värde

REI 90

Kategori Brandmotstånd (nedifrån och upp) Värde

Last 6 kN/m2 vid 5 meters spännvidd

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
KL-trä YT2A tabell