Öppet vindsbjälklag

YT1: Öppet vindsbjälklag, lösullsinstallation på av KL-trä

Isover InsulSafe®

KL-trä YT1

Beskrivning

Lösullsisolering av ren glasull för värmeisolering av vindsbjälklag, snedtak och väggar.

Informationen ska ses som vägledande i projekteringens tidiga skede. För slutgiltiga dimensioneringar krävs projektspecifika beräkningar. Vår ambition har varit att presentera lösningar som uppfyller eller överträffar regelkraven enligt BBR.

Teknisk information

Attribut Kategori Värde
Attribut REI Kategori Brandmotstånd (nedifrån och upp) Värde

REI 602

Kategori Brandmotstånd (nedifrån och upp) Värde

Last 5,5 kN/m2 vid 5 meters spännvidd

Prestanda utifrån vald tjocklek

Image
KL-trä YT1 tabell