Saint-Gobain upprättar en intern koldioxidfond för sina medarbetare

Saint-Gobain upprättar en intern koldioxidfond för sina medarbetare

För att engagera alla medarbetare inom Saint-Gobain-koncernen på vägen mot koldioxidneutralitet 2050, och för att bidra till koncernens mål för minskning av koldioxidutsläppen 2030, lanserar Saint-Gobain en intern koldioxidfond.

Den implementeras först i en pilotregion, norra Europa1, och syftar till att påskynda minskningen av icke-industriellt koldioxidutsläpp genom de anställdas dagliga handlingar och riktade investeringar på anläggningarna.

Områdena som täcks av dessa investeringar är främst relaterade till hållbar mobilitet för de anställda, förnybar energi och förbättrad komfort och energieffektivitet på Saint-Gobains arbetsplatser.

Koldioxidfonden är baserad på koncernens interna koldioxidpris för investeringsbeslut, som nyligen höjdes till € 50 / ton koldioxidekvivalenter, och omvandlar en del av koldioxidutsläppen till pengar för att finansiera projekt som själva syftar till att minska koncernens koldioxidavtryck och därmed skapa en god cirkel. Projekten, som är föreslagna och utvalda av medarbetarna, berör deras professionella miljö.

”Koldioxidfonden uppmuntrar var och en av våra medarbetare, var de än arbetar, att komma med de bästa initiativen, från små vardagliga miljöåtgärder till investeringar med hög effekt. Jag är stolt över utbyggnaden av denna fond i region norra Europa, som kommer att följas av andra liknande projekt i koncernen, säger Patrick Dupin, Senior Vice President, CEO Northern Europe.

Upprättandet av koldioxidfonden är en del av Saint-Gobain-koncernens åtgärder att minska utsläppen i Scope 1 och 2 med 33% och utsläpp i Scope 3 med 16% fram till 2030. Det kompletterar de fleråriga investeringar som finansieras av koncernen inom detta område. I synnerhet kommer gruppen att avsätta en riktad investerings- forsknings- och utvecklingsbudget på cirka 100 miljoner euro varje år fram till 2030 för att minska sina industriella koldioxidutsläpp.
 

1
Storbritannien, Irland, Norge, Sverige, Danmark, Finland, Baltikum, Ryssland, Ukraina and Oberoende staters samvälde, Schweiz, Tyskland, Österrike, Tjeckien, Östra Adriatiska länderna, Ungern, Slovakien, Bulgarien, Rumänien

2
Scope 1: direkta emissioner från källor som Saint-Gobain äger och kontrollerar
Scope 2: indirekta emissioner från energiproduktion som köps och konsumeras av Saint-Gobain
Scope 3: alla andra indirekta emissioner som uppstår I koncernens värdekedja