Saint-Gobain Top Employer 2023

Top employer 2023

För åttonde året i rad har Saint-Gobain certifierats "Top Employer Global".

Baserat på en granskning som täcker mer än 400 arbetsvillkor, har Top Employers Institute, tilldelat Saint-Gobain "Top Employer Global"-certifieringen för åttonde året i rad. 
Saint-Gobain är ett av endast 15 företag i världen som har fått denna certifiering.

Certifieringen är en bekräftelse på de åtgärder och åtaganden som implementerats av Saint-Gobain världen över för att vara en bra arbetsplats, där allas kompetenser tas till vara och där teamen är engagerade.  Det är också ett kvitto på att vi dagligen bidrar som en ansvarsfull arbetsgivare till att bygga en mer hållbar och inkluderande värld, i linje med vårt syfte "Making the world a better home" och vår strategiska plan "Grow & Impact".