Saint-Gobain Swedens renoveringsguide för småhus

Saint-Gobain Renoveringsguide småhus

Förra året släppte Saint-Gobain Sweden en guide för renovering av klimatskalet på flervåningshus. I tider av elbrist och höga priser kommer nu motsvarande guide för småhusägaren som vill energieffektivisera sin fastighet.

Förra året släppte Saint-Gobain Sweden AB en renoveringsguide för energieffektivisering av klimatskalet, en vägledande guide för renoveringsåtgärder som ger mer hållbara flervåningsbyggnader. Nu kommer motsvarande guide för småhusägaren och mindre entreprenörer som i samband med renovering vill hitta lösningar som kan ge både energi- och miljöbesparingar.

Guiden riktar sig främst till småhusägare som fått se en allt större del av sin månadskostnad gå åt till uppvärmning. I Sverige värms majoriteten av småhus med el samtidigt som det råder elbrist, men genom energirenovering finns det stora möjligheter att minska energianvändningen i det befintliga fastighetsbeståndet. Här kan man skapa långsiktiga effekter, både som enskild husägare och för samhället*, för minskad energianvändning (kWh) och minskade CO2-utsläpp.  Förbättring av klimatskalet genom tilläggsisolering av tak, fasad och sockel bidrar också till bättre inomhuskomfort för de boende. 

”Vid renovering av småhus är utmaningarna samma som vid större fastigheter, t.ex. detaljer och hantering av fukt. I renoveringsguiden för småhus finns ett lite mer praktiskt fokus på hur man gör vid renovering med våra lösningar och för att också få ett snyggt och effektivt resultat. Vi ger läsaren några före- och efter-exempel för hus från 30- och 70-talet, säger Patrik Andersson, Business Development Director, Saint-Gobain Sweden AB.

Guiden innehåller ett 40-tal olika möjliga lösningar för renovering/tilläggsisolering av tak, fasad och grund. För varje lösning finns beräkningar för energi- samt CO2-besparing för tre olika uppvärmningssätt; direktverkande el, fjärrvärme och värmepump. Beräkningarna är gjorda för fem olika orter i olika delar av Sverige. 

*) Rapporten Grön logik som släpptes hösten 2022 belyser att det finns en stor privatekonomiskt lönsam potential och en ännu större samhällsekonomisk potential från energieffektivisering i byggnader. Rapporten bygger på en studie där man har man kunnat påvisa att tilläggsisolering av byggnader minskar energianvändningen och är samhällsekonomiskt lönsamt. Energieffektivisering är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att sänka energipriserna och nå klimatmålet.

 

Ladda ner Saint-Gobains Renoveringsguide småhus