Saint-Gobain Sweden presenterar sin första hållbarhetsrapport

Hållbarhetsrapport SG Sweden 2021

”Vi bygger hållbarhet – hållbarhetsåret 2021”

Under 2021 tog Saint-Gobain Sweden fram en färdplan med målet netto noll utsläpp av växthusgaser år 2045. Hållbarhetsarbetet och dess resultat presenteras i rapporten ”Vi bygger hållbarhet – hållbarhetsåret 2021” som publiceras 21 juni 2022.

Med rapporten önskar Saint-Gobain Sweden AB, som ingår i Saint-Gobain-koncernen, att ge kunder och samarbetspartners inblick i hur företaget arbetar med hållbarhet och hur långt man har kommit. Utgångspunkten är transparens och att visa att hållbarhet inte bara handlar om CO2-emissioner utan även om andra aspekter som till exempel vatten, cirkularitet och sociala frågor.

– Jag är stolt över att presentera Saint-Gobain Sweden ABs första rapport om hållbarhet där vi vill dela med oss av våra åtaganden, aktiviteter och några av våra resultat kopplat till miljömässiga och sociala initiativ. Om vi på allvar vill göra något åt klimatförändringarna så kräver det att alla bidrar. Här spelar vårt företag en särskild roll och det är ett ansvar som vi tar på oss, säger André Limon, vd Saint-Gobain Sweden AB.

Saint-Gobain-koncernen har de senaste 15 åren arbetat aktivt med hållbarhetsfrågor. Saint-Gobain Sweden, med varumärkena Weber, Gyproc, Isover och Dalapro, lanserade sin första färdplan för hållbarhet under 2021 – med en lokal förankring och målsättningar på resan mot netto noll-utsläpp 2045.

I färdplanen har bolaget åtagit sig en ambitiös och realistisk CO2-reduktion till år 2030 för att kunna nå netto noll-utsläpp av växthusgaser till år 2045. Sedan 2010 har bolaget kartlagt sina direkta utsläpp (Scope 1) och indirekta utsläpp från inköpt elektricitet (Scope 2) enligt den internationella standarden GHG protocol. År 2020 genomfördes den första klimatkartläggningen av hela verksamheten, inklusive Scope 3 – indirekta utsläpp som genereras av inköp av material, transporter, avfall, resor med mera.

– Men vårt hållbarhetsarbete omfattar inte bara åtgärder för minskade CO2-utsläpp. Vi har starkt fokus på ökad cirkularitet och minskad vattenanvändning. Till 2030 ska vi bland annat minska industriellt vattenuttag med 50 procent, minska icke utnyttjat avfall med 80 procent, ha 100 procent återvinningsbara förpackningar samt EPD:er, miljövarudeklarationer, för samtliga produkter. Allt jämfört med basåret 2017, säger Louise Röström, hållbarhetschef på Saint-Gobain Sweden AB.

I Saint-Gobain Swedens arbete mot netto noll-utsläpp 2045 använder vi oss inte av klimatkompensation utan hänvisar våra åtgärder till effektivisering och utvecklingsprojekt, till exempel i fabrik (omställning till 100 procent fossilfri energi i produktionen) och stora satsningar på innovationer och produktförbättringar.

För att nå målen i färdplanen arbetar Saint-Gobain Sweden med åtgärder inom fyra områden:

  • Innovativa och cirkulära lösningar
  • Ansvar hela vägen
  • Kunskap och framtidstro
  • Hållbart agerande – i alla lägen

Hela 92 procent av de sålda volymerna från Gyproc, Isover, Weber och Scanspac, som är företaget bakom varumärket Dalapro, produceras lokalt i Sverige. Lokala anläggningar och expertis möjliggör minimerad klimatbelastning och maximerad positiv inverkan av företagets lösningar.

 

Ladda ner rapport

Läs mer Saint-Gobain Swedens hållbarhetsrapport ”Vi bygger hållbarhet – hållbarhetsåret 2021” hittar du här.

Koncernen Saint-Gobains hållbarhetsredovisning ”Universal registration document 2021” hittar du här

 

Kontakt för mer information

Tomas Pühringer, Business Development Director, Saint-Gobain Sweden AB

Telefon: 070-951 64 46
E-post: tomas.puhringer@saint-gobain.com