Nu öppnar Skansen Baltic Sea Science Center!

Skansens Baltic Sea Science Center

Igår, den 11 april, invigdes Skansens Baltic Sea Science Center av H.K.H. Kronprinsessan Victoria, Skansenchefen John Brattmyhr och stiftelsen BalticSea2020s grundare Björn Carlson. Byggnationen av kunskapscentret är det mest omfattande i Skansens historia och det symboliska ”första spadtaget” togs i november 2016, på området mellan Skansen-Akvariet och Galejan, historiskt sett platsen för Sjölejonterassen. Idag slås dörrarna till kunskapscentret upp för allmänheten. 

Verksamheten i kunskapscentret utformas i samråd mellan representanter från Stockholms universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Stockholm Vatten och Avfall och stiftelsen BalticSea2020. Representanter från dessa deltog vid invigningen. I egenskap av byggmaterialsponsor var även representanter från Saint-Gobain Sweden AB på plats. Saint-Gobain Sweden AB, Weber har sedan 90-talet varit materialsponsor till olika projekt på Skansen. Till Baltic Sea Science Center har flera Saint-Gobain-bolag varit med och bidragit. 

”Som materialsponsor innebär det att vi ställer upp med kvalificerad rådgivning från våra produkttekniker och specialister inom aktuella produktområden samt bidrar med material”, säger Mats Öberg, Market Development Manager, Saint-Gobain Sweden AB, Weber. 

I Baltic Sea Science Center finns utställningar, akvarier, lektionssalar, laboratorium och utställningsytor som lyfter samspelet mellan Östersjön och människan. Övergripande teman är till exempel Under ytan med akvarier som visar fisk- och växtliv i Östersjön och Längs kusten som visar hur människans aktivitet längs stränder och kustnära områden påverkar Östersjön. Det ska vara en plats för lärande, insikter och forskning om Östersjön. 

Foto: Skansen Pressbild, Simon Lokko