Ansvar hela vägen – samarbete för minskade klimatutsläpp

Anna Falk, Purchasing Director på Saint-Gobain Sweden AB

Ansvar hela vägen – Saint-Gobain Sweden AB bjuder in till samarbete för minskade klimatutsläpp

Under hösten bjuder vi in våra nyckelleverantörer till samarbete och samtal kring hur vi tillsammans kan minska klimatutsläppen.

Saint-Gobain Sweden AB har en ambitiös färdplan med en tuff ”att göra-lista” på vägen mot ett fossilfritt Sverige 2045. Våra klimatmål stannar inte vid vår egen verksamhet. Hållbarhetsplanen innehåller fyra fokusområden där ett är Ansvar hela vägen.

Där jobbar vi i hela värdekedjan för att reducera klimatpåverkan (Scope 3). Bland annat vill vi förstå hur våra nyckelleverantörer och partners, arbetar med hållbarhetsfrågor relaterat till Saint-Gobains inköpta material, produkter och tjänster och vad de har för planer och målsättningar inom området. Under hösten bjuder vi därför in våra nyckelleverantörer till samarbete och samtal kring hur vi tillsammans kan minska klimatutsläppen. 

”För oss handlar hållbarhet om ett helhetstänkande där även våra samarbetspartners spelar en viktig roll”, säger Anna Falk, Purchasing Director på Saint-Gobain Sweden AB.

Dedikerat och långsiktigt arbete

Genom ett dedikerat och långsiktigt arbete har Saint-Gobain Sweden AB hittills lyckats minska utsläpp av växthusgaser i produktionen med 25 % under en tioårsperiod*. I juni kommunicerade vi en ny ambitiös färdplan som ska minska utsläppen med 40 % fram till 2030 och som även inkluderar värdekedjans klimatutsläpp**. Med dessa insatser ska vi uppnå klimatneutralitet senast år 2045 och därmed bidra till ett fossilfritt Sverige.

Läs mer om Saint-Gobain Swedens hållbarhetsarbete >>


* Jämfört med 2010. Scope 1-2, ton CO2e baserat på ISO-produktion (relativa emissioner)
** Jämfört med 2017. Scope 1-3, ton CO2e (absoluta emissioner)