Saint-Gobains lösningar för KL-träbyggnader

2020/10/01 - 11:31
Saint-Gobain har lösningar för KLT

Saint-Gobain Sweden AB släpper en vägledande projekteringsguide för byggande i KL-trä.

KL-träbyggnader uppges ha vissa fördelar gentemot traditionella flervåningsbyggnader uppförda i betong, till exempel lägre CO2-utsläpp och det är sannolikt att det i en framtid kommer det att byggas mer i trä. Det finns dock utmaningar, exempelvis avseende brandsäkerhet, fuktsäkring, ljudmiljö samt bygghöjd. Därför är det viktigt med korrekt projektering.

Saint-Gobain Sweden AB har ett flertal produkter och lösningar som möjliggör uppförande av säkra och hållbara byggnader med hög komfort och kan presentera alternativa lösningar för byggande i KL-trä. Nu släpps en vägledande projekteringsguide som riktar sig mot föreskrivare, arkitekter, konstruktörer och projektörer.

Guiden beskriver kritiska områden och prioriteringar som Saint-Gobain satt högst på dagordningen för att skapa ett framtida hållbart byggande. Fördjupning görs inom området byggnadsfysik, såsom termisk komfort/energianvändning, fuktsäkring och akustik kopplat till Boverkets byggregler (BBR) inom de områden som har störst påverkan vid uppförande av KL-träbyggnader. Ett gediget dokument som tagits fram i ett samarbete mellan systerbolagen inom Saint-Gobain Sweden AB, Gyproc, ISOVER och Weber.

Beställ ditt exemplar av KL-träguiden här.


Vad är KL-trä?

Korslimmat trä, KL-trä, är en träbaserad byggprodukt som tillverkas i skivform och som är uppbyggd av ett ojämnt antal skikt bestående av hyvlat trä. Normalt används tre, fem, sju eller nio skikt.

Varje skikt består av fingerskarvade lameller (”brädor”) lagda sida vid sida. I varje skikt är brädorna lagda i rät vinkel relativt intilliggande skikt. Skikten limmas sedan samman och pressas ihop. Vissa tillverkare använder sig av kantlimmade brädor, vilket innebar att brädorna i varje skikt limmas samman även sida vid sida, längs kanterna.

Läs mer om KL-trä här

Back top