Hero Image
Image
top employer 2021 sverige

Saint-Gobain är certifierad Top Employer igen

top-employer-2021-global

Saint-Gobain har, för sjätte året i rad, tilldelats “Global Top Employer”- en certifiering endast 16 företag i världen har tilldelats.

Top Employer-certifieringen tilldelas av Top Employers Institute, en extern part som går igenom och certifierar de bästa företagen genom att granska och kvalitetssäkra bl. a. HR- och karriärutvecklings processer.

Certifikatet tilldelas företag per land och sammanräknas på global nivå. För att bli certifierad ”Global Top Employer” behöver koncernen vara certifierad i minst 20 länder och på flera kontinenter.

”Inom Saint-Gobain Sweden AB är vi stolta över att ha varit certifierade sedan 2016.”, säger Annika Jernberg, HR Director i Saint-Gobain Sweden AB samt i Norden& Baltikum.

För varje land genomförs en omfattande undersökning som granskar och sedan validerar mer än 400 parametrar gällande arbetsförhållanden.

På global nivå, utmärker sig Saint-Gobain särskilt när det kommer till etik och integritet, ledarskap, CSR-policys, med en betydande förbättring jämfört med förra året, och slutligen, den ökade vikten av engagerade medarbetare. Genom en den interna koncerngemensamma medarbetarenkäten mäts just grad av engagemang, delaktighet och hur man tar fram och levererar på handlingsplaner. På global nivå, visade resultaten av denna undersökning, som hade en svarsfrekvens på 78 %, att 84 % skulle rekommendera Saint-Gobain som arbetsplats och 88% säger att de är stolta över att arbeta på Saint-Gobain.

”Inom Saint-Gobain Sweden AB är vi stolta över att ha varit certifierade sedan 2016. Att ha en extern part som genomlyser vårt sätt att arbeta med allt som har bäring på vår prestation som arbetsgivare är både ett stöd och starkt incitament att identifiera våra förbättringsområden i vår strävan att vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare.  Vi mäter och följer upp på flera sätt, ett av de kanske främsta är den koncerngemensamma medarbetarenkäten me@saint-gobain. Där hade vi 2020 hela 84% svarsfrekvens, vilket förser oss med viktig feedback från våra medarbetare att arbeta in i våra förbättringsplaner”, säger Annika Jernberg, HR Director i Saint-Gobain Sweden AB samt i Norden& Baltikum.

Banner