Snedtak från in- och utsida vid byte av råspont

ISOVER VARIO® XTRA, UNI-SKIVA 35 OCH BASTION UNDERLAGSTAK

Ventilerad snedtakslösning med traditionell luftspalt.
ISOVER Vario® Xtra monteras för att säkerställa lufttäthet och ISOVER Bastion används för att säkerställa luftspalt utåt. Konstruktionslösningen är lämplig för de flesta byggnader, exempelvis bostäder och torra lokaler. Förutom olika tjocklek för ISOVER UNI-skiva 35 så varieras även tjockleken på installationsskiktet. För installation av ISOVER Vario® Xtra, se separat arbetsanvisning på www.isover.se. Konstruktionen ska byggas med väderskydd för att få ner fuktkvoten och enbart under sommarhalvåret.

Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,48W/ m2K, vilket motsvarar ca 100 mm äldre isolering. Befintliga takstolar antas ha ett c-avstånd om 1200 mm.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår de produkter som nämns i tabell från utsida av ångbroms till och med ISOVER Bastion. Utvändiga skikt ingår inte.

Renoveringslösning 9

Renoveringslösning 9
Renoveringslösning 9 2d

Renoveringslösning 9 tabell

Back top