Snedtak från utsida vid rivning av befintlig råspont

ISOVER UNI-SKIVA 35, VARIO® XTRA, ROBUST TAKBOARD OCH BASTION UNDERLAGSTAK

Oventilerad snedtakslösning utan traditionell luftspalt med ISOVER Robust Takboard.
I denna lösningstyp ska den variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra alltid användas, eftersom den säkerställer en dynamisk fuktbalans i konstruktionen. Konstruktionslösningen är lämplig för byggnader med normal fuktbelastning inomhus, exempelvis bostäder och torra lokaler. Viktigt att konsultera arbetssanvisning för ISOVER Vario® Xtra före installation: www.isover.se. Konstruktionen ska byggas med väderskydd för att få ner fuktkvoten och enbart under sommarhalvåret.

Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,48W/m2K, vilket motsvarar ca 100 mm äldre isolering. Befintliga takstolar antas ha ett c-avstånd om 1200 mm.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår de produkter som nämns i tabell från utsida av ångbroms till och med ISOVER Bastion. Övriga utvändiga skikt ingår inte.

Renoveringslösning 7


Renoveringslösning 7
Renoveringslösning 7 2d

 

Renoveringslösning 7 tabell

Back top