Snedtak från utsida vid byte av råspont

ISOVER UNI-SKIVA 35 OCH VARIO® XTRA

Oventilerad snedtakslösning utan traditionell luftspalt.
I denna lösningstyp ska den variabla ångbromsen ISOVER Vario® Xtra alltid användas, eftersom den säkerställer en dynamisk fuktbalans i konstruktionen.
Konstruktionslösningen är lämplig för byggnader med normal fuktbelastning inomhus, exempelvis bostäder och torra lokaler. Viktigt att konsultera projekteringsanvisning för kompakta tak med ISOVER Vario® Xtra samt arbetsanvisning för ISOVER Vario® Xtra före installation: www.isover.se

Fuktkvoten i takstolar och råspont ska vara lägre än 13 % vid montering av ISOVER Vario® Xtra från utsidan, och vid kompakta tak med vanlig diffusionstät underlagspapp. Konstruktionen ska byggas med väderskydd och utförs under sommarhalvåret. 

Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,48 W/m2K, vilket motsvarar ca 100 mm äldre isolering. Befintliga takstolar antas ha ett c-avstånd om 1200 mm. För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår de produkter som nämns i tabell från insida av ångbroms fram till råspont. Utvändiga skikt ingår inte.

 

Renoveringslösning 6A

Saint-Gobain Swedens renoveringsguide

Saint-Gobain Swedens renoveringsguide

Renoveringslösning 6A

 

Back top