Yttervägg med ventilerad träfasad

WEBERTHERM 399 PÅ BETONGSTOMME

webertherm 399 EPS-skiva används som isoleringsskiva i sockelsystem som ingår i Weber Fasadsystem EF. Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder och andra byggnader. En fuktsäker lösning som monteras mot stomme med en isolertjocklek från 30 till 200 mm.

Lösningen monteras på befintlig betongstomme. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 2,0W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter från och med befintligt vindskydd och utåt.

Renoveringslösning 30

Renoveringslösning 30
Renoveringslösning 30 2d

 

Renoveringslösning 30 tabell

Back top