Yttervägg med puts

LECA SKALMUR PÅ TRÄREGELSTOMME

Obrännbar och robust lösning med Leca skalmur och ISOVER Skalmursskiva 32 för ventilerad fasad.
Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder och andra byggnader. En fuktsäker lösning som monteras mot stomme med en isolertjocklek från 100 till 200 mm.

Lösningen monteras på befintlig regelstomme/ utfackningsvägg. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,55W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter från och med befintligt vindskydd och utåt.

Renoveringslösning 29

Renoveringslösning 29Renoveringslösning 29 2d

Renoveringslösning 29 tabell

Back top