Yttervägg med ventilerad träfasad

ISOVER PLUS+ OCH GYPROC VAP HATTPROFIL OCH STÅENDE PANEL PÅ TRÄREGELSTOMME

Lösning med system ISOVER Plus+, vars regel också utgör vertikal skruvläkt för ventilerad fasad med liggande panel och där ISOVER Plus+ Skiva 32 används som isolering. Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder och andra byggnader. En fuktsäker lösning med en isolertjocklek från 145 till 290 mm som monteras direkt mot stomme. Luftspalt skapas med Gyproc VAP Hattprofil. Systemet lämpar sig mycket bra för djuprenovering och installationer kan dras inom isolersystemet.

Lösningen monteras på befintlig regel/utfackningsvägg med antaget c-avstånd om 600 mm mellan reglar. Viktigt att försäkra sig om att den befintliga stommen är dimensionerad för att klara vindlasterna. Man kan inte räkna att Plusreglen ger något bidrag till momentbärförmågan. Befintlig regelstomme måste därför vara dimensionerad för att klara av hela vindlasten. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,55W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla produkter från och med ISOVER Bastion Vindskydd och utåt.

Renoveringslösning 26R

Renoveringslösning 26R
Renoveringslösning 26R 2d


 

Renoveringslösning 26R tabell

Back top