Yttervägg med ventilerad träfasad

ISOVER PLUS+, GYPROC VAP HATTPROFIL OCH STÅENDE PANEL PÅ PLANKSTOMME

Lösning med system ISOVER Plus+ för ventilerad fasad med liggande Gyproc VAP Hattprofil, stående panel och där ISOVER Plus+ Skiva 32 används för fullisolering av utrymmet i ISOVER Plus+ regeln. Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder. En fuktsäker lösning som monteras direkt mot stomme med en isolertjocklek från 145 till 290 mm. Luftspalt skapas med Gyproc VAP Hattprofil, i vilken panel skruvas. Systemet lämpar sig mycket bra för djuprenovering och installationer kan dras inom isolersystemet.

Lösningen monteras på befintlig plankstomme med c-avstånd 1000 mm mellan reglar. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,92W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla produkter från och med ISOVER Bastion Vindskydd och utåt.

Renoveringslösning 26M

Renoveringslösning 26M
Renoveringslösning 26M 2d

 

Renoveringslösning 26M tabell

Back top