Yttervägg med ventilerad träfasad

ISOVER FASADBOARD 33 OCH LIGGANDE PANEL PÅ TRÄREGELSTOMME

Obrännbar och kompakt lösning med ISOVER Fasadboard 33 och vertikal spikregel för ventilerad fasad med liggande panel. Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder. En fuktsäker lösning utan behov av distanshylsor med en isolertjocklek från 20 till 30 mm.

Lösningen monteras på befintlig regelstomme/ utfackningsvägg. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,55W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter från och med ISOVER Bastion Vindskydd och utåt.

Renoveringslösning 24R

Renoveringslösning 24RRenoveringslösning 24R 2d 

Renoveringslösning 24R tabell

Back top