Yttervägg med ventilerad träfasad

ISOVER FASADBOARD 33 OCH STÅENDE PANEL PÅ TRÄREGELSTOMME

Obrännbar och kompakt lösning med ISOVER Fasadboard 33 och horisontell spikregel för ventilerad fasad med stående panel. Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder. En fuktsäker lösning utan behov av distanshylsor med en isolertjocklek från 20 till 30 mm.

Lösningen monteras på befintlig regelstomme/ utfackningsvägg. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,55W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter från och med ISOVER BastionVindskydd och utåt.

Renoveringslösning 23R


Renoveringslösning 23R

Renoveringslösning 23R 2d
 

Renoveringslösning 23R tabell

Back top