Yttervägg med ventilerad träfasad

ISOVER FASADBOARD 33 OCH STÅENDE PANEL PÅ PLANKSTOMME

Obrännbar och kompakt lösning med ISOVER Fasadboard 33 och horisontell spikläkt för ventilerad fasad med stående panel. Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder. En fuktsäker lösning som monteras utan distanshylsor med en isolertjocklek från 20 till 30 mm.

Lösningen monteras på befintlig plankstomme. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,92W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter från och med ISOVER Bastion Vindskydd och utåt.

Renoveringslösning 23M

Renoveringslösning 23M
Renoveringslösning 23M 2d

 

Renoveringslösning 23M tabell

Back top