Yttervägg med ventilerad träfasad

ISOVER WEATHERPROTECT MED LIGGANDE PANEL PÅ TRÄREGELSTOMME

Obrännbar och kompakt lösning med ISOVER Fasadskiva 30 Alu för ventilerad fasad med vertikal spikläkt med träfasad. Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder. En fuktsäker lösning med en isolertjocklek från 30 till 100 mm.

Lösningen monteras på befintlig regelstomme/ utfackningsvägg. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,55W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter från och med ISOVER Fasadskiva 30 Alu och utåt.

Renoveringslösning 21R


Renoveringslösning 21R
Renoveringslösning 21R 2d

 

Renoveringslösning 21R tabell

Back top