Yttervägg med ventilerad träfasad

ISOVER FASADSKIVA 30 PÅ TRÄREGELSTOMME

Lösning med ISOVER Fasadskiva 30 och ISOVER Bastion avsedd för ventilerad skivbeklädnad som monteras på hattprofil i stål, C4 klass. Skivbeklädnaden kan vara exempelvis fasadpaneler, stålkassetter eller skiffer. Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder. En fuktsäker lösning med en isolertjocklek från 30 till 100 mm.

Lösningen monteras på befintlig regelstomme/ utfackningsvägg. Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,55W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter från och med ISOVER Bastion Vindskydd och utåt. Utvändig beklädnad ingår inte.

Renoveringslösning 18M

Renoveringslösning 19R
Renoveringslösning 19R 2d

Renoveringslösning 19R  tabell

Back top