Yttervägg med ventilerad träfasad

ISOVER FASADSKIVA 30 OCH STÅENDE LOCKPANEL PÅ PLANKSTOMME

Lösning med ISOVER Fasadskiva 30 och ISOVER Bastion Vindskydd för ventilerad fasad med horisontell spikläkt och träfasad med lockpanel. Konstruktionslösningen är lämplig för bostäder. En fuktsäker lösning med en isolertjocklek från 30 till 100 mm.

Lösningen monteras på befintlig plankstomme.Ursprunglig konstruktion antas ha ett U-värde om 0,92W/m2K.

För beräkning av tjocklek och klimatavtryck ingår alla ingående produkter från och med ISOVER Bastion Vindskydd och utåt.

Renoveringslösning 18M


Renoveringslösning 18M
Renoveringslösning 18M 2d

Renoveringslösning 18M tabell

Back top